söndag 15 april 2018

Bättre investeringar

Jag tänkte summera lite tankar kring hur man kan utveckla sig själv till att göra bättre investeringar. Två viktiga saker för att kunna göra bättre investeringar är följande: Lär känna din personlighet och riskprofil. Ha tydliga mål med dina investeringar.
När man pratar om hur man ska göra bättre/mer lönsamma investeringar är det viktigt att känna din personlighet för att du ska fatta korrekt beslut för just dig. Vi har alla olika typ av inställning till pengar och olika mål som vi vill uppnå med vårt sparande. Jag anser att du behöver vara säker på din investeringsprofil för att kunna ha möjlighet att bättra på ditt beslutsfattande och hitta de mest lämpliga investeringarna för just dig. Kom ihåg att ha din riskprofil i åtanke. Hur mycket risk är du villig att ta för att uppnå dina ekonomiska mål? Olika investeringar har såklart olika risknivåer. Vissa säkra och andra osäkra.

Enligt mig är det även viktigt att ha tydliga mål med sina investeringar. Du bör ha tydliga mål och fundera ut en plan på hur du ska uppnå dessa investeringsmål. I vissa fall tycker jag att det är bra att sätta upp både mål på kort sikt och mål på lång sikt. T.ex. sparande till en ny bil om ett par år eller sparande till pensionen om ett par årtionden? Eftersom de kortsiktiga målen förhoppningsvis uppnås efter en kortare tidsperiod så kan man också säga att dina mål kommer ändras lite eller helt och hållet under åren. En bra strategi för att hålla bättre koll på sitt sparande/investerande kan vara att gå igenom sina investeringar med jämna mellanrum och kolla att allt håller sig till planen samt notera om man behöver göra några ändringar. Om ett mål försvinner eller ändras kanske du även måste ändra på något innehav/göra någon annan sorts investering.

Hur tänker ni kring personlighet och målsättningar vid investeringar?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar